16 Nov 2014

ജാഥ


ഉറുമ്പിൻ ജാഥ വരുന്നുണ്ടേ
അരിമണിയേന്തി വരുന്നുണ്ടേ
അണിയണിയായി വരുന്നുണ്ടേ
പണിയാളുകൾ വരുന്നുണ്ടേ

തെറികൾ തെല്ലും മുഴക്കാതെ
പൊതുമുതലൊന്നുമുടയ്ക്കാതെ
വരിവരിയായി വരുന്നുണ്ടേ
അണികൾ നൂറു വരുന്നുണ്ടേ

വരിയിൽച്ചേരാ ചെറിയവരെ
തൊഴുതു വണങ്ങി വരുന്നുണ്ടേ
പൊതുവഴിയെങ്ങും മുടക്കാതെ
ഓരം ചേർന്നു വരുന്നുണ്ടേ

അരികിൽ നിൽക്കും ഉണ്ണികളേ
അദ്ധ്വാനിക്കാൻ പോന്നോളൂ
ഇന്നുലഭിച്ചതിൽ നാളേയ്ക്കും
കരുതിക്കൊണ്ടു നടന്നോളൂ...

No comments:

Post a Comment